ၿပဳခဲ႔တဲ႔ ကံအေႀကာင္း တရားေတြက ၊

ဒုကၡသစၥာ ဒီခႏၶာ၊ တကယ္မသိတာေႀကာင္႔

သမုဒၵယသစၥာ၊ အႀကိမ္ႀကိမ္ခါ ၿပဳခဲ႔ေပလို႔၊

လည္ႀကရ ဘ၀အဖံုဖံု။

အလိုသံသရာ အဘယ္အစရွာ မရတာေႀကာင္႔၊

အကၽြန္ခႏၶာ ၊ အဘယ္မွ်ေသ ခဲ႔ပါဟု၊

ေရတြက္မရ ၊ ဘ၀အစံုစံု ။

ဤ သံသရာ ၊ ဒီဘ၀မွာေတာ႔

အသင္ႀကံဳတာ၊ သာသနာတြင္းမွာမို႔

ကုန္ေစခ်င္သည္၊ တဏွာအရင္းခံလို႔

ၿမင္ေစခ်င္သည္၊ ပညာစခန္းဆီသို႔

နိဗၺာန္စခန္း ၊အတူၿမန္း ရေအာင္

လွမ္းႀကစို႔ ေလး။။။။။။။။။။။။။။။။။

မင္းေ၀