မဏိရတနာဆရာေတာ္ၾကီး ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္မ်ား (VCD)
၁။ ၀ႏွစ္လံုးထပ္ၾကက္ေျခခတ္နည္းတရားေတာ္
၂။ သစၥာထိုက္၊ သစၥာဆိုက္သည့္တရားေတာ္
၃။ မူလႏွစ္ျဖာလကၤာရွင္းတမ္းတရားေတာ္
၄။ စုန္ေရႏွင့္ဆန္ေရတရားေတာ္
၅။ မိုးကုတ္၀ိပႆစခန္း၏မူ(၆)ခ်က္တရားေတာ္
၆။ ၀ိဇၨာႏွင့္တဏွာလကၤာရွင္းတမ္းတရားေတာ္
၇။ အ႐ံႈးထဲကအျမတ္တရားေတာ္
၈။ ဒိ႒ိကပ္ပံု၊ ခြာပံုတရားေတာ္
၉။ သာသနာဘယ္လိုျပဳၾကမလဲတရားေတာ္
၁၀။ သံသရာလည္ပံု(မုန္႔လံုးစကၠဴကပ္)တရားေတာ္ အပိုင္း (၁)
၁၁။ သံသရာလည္ပံု(မုန္႔လံုးစကၠဴကပ္)တရားေတာ္ အပိုင္း (၂)
၁၂။ သံသရာစက္၀ိုင္းတရားေတာ္
၁၃။ အမိႈက္ထဲကေရႊတရားေတာ္
၁၄။ သစၥာေလးပါးႏွင့္ ေမာင္ရင္ေျခေထာက္္တရားေတာ္
၁၅။ ပိုင္ရွင္ျဖစ္ပါေစတရားေတာ္
၁၆။ သေျပသီးမွည့္ေကာက္စို႔ကြယ္တရားေတာ္
၁၇။ ေ႔ရြလ်ားေနေသာ နာရီလက္တံမ်ားတရားေတာ္
၁၈။ အာသ၀၀င္႐ိုးခ်ိဳးရန္တရားေတာ္
၁၉။ မိဘေက်းဇူးဆပ္ဖူးျပီလားတရားေတာ္


သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္မ်ား (VCD)
၁။ သတၱဌာန ခုနစ္ပါတ္ျဖစ္စဥ္ ဗုဒၶ၀င္
၂။ သံေ၀ဇနိယေလးဌာန
၃။ ျမတ္ဘုရားေရႊတိဂံု အပိုင္း (၁)
၄။ ျမတ္ဘုရားေရႊတိဂံု အပိုင္း (၂)
၅။ ေမတၱာတရားေတာ္
၆။ ျမတ္ဗုဒၶသရီရပူဇာ အပိုင္း (၁)
၇။ ျမတ္ဗုဒၶသရီရပူဇာ အပိုင္း (၂)
၈။ ဣႆာႏွင့္မစၧရိယတရား
၉။ အရွင္ဓမၼပါလဆုေတာင္း အပိုင္း (၁)
၁၀။ အရွင္ဓမၼပါလဆုေတာင္း အပိုင္း (၂)
၁၁။ ပညာရွိပါမွ ပြဲျဖစ္သည္တရားေတာ္
၁၂။ ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ ဆြဲေဆာင္ျခင္းတရားေတာ္
၁၃။ ကုမုျဒာေတြ ပြင့္တဲ႔ညတရားေတာ္ အပိုင္း (၁)
၁၄။ ကုမုျဒာေတြ ပြင့္တဲ႔ညတရားေတာ္ အပိုင္း (၂)
၁၅။ သဗၺမဂၤလာတရားေတာ္ အပိုင္း (၁)
၁၆။ သဗၺမဂၤလာတရားေတာ္ အပိုင္း (၂)
၁၇။ ျမတ္ဗုဒၶခ်ီးမြမ္းေသာေကာင္းမႈတရားေတာ္ အပိုင္း (၁)
၁၈။ ျမတ္ဗုဒၶခ်ီးမြမ္းေသာေကာင္းမႈတရားေတာ္ အပိုင္း (၂)
၁၉။ မဟာပရိတၱတရားေတာ္
၂၀။ အဘိဓမၼာႏွင့္၀ိပႆနာတရားေတာ္ အပိုင္း (၁)
၂၁။ အဘိဓမၼာႏွင့္၀ိပႆနာတရားေတာ္ အပိုင္း (၂)
၂၂။ ကု႑လေကသီေထရီအပါဒါန္တရားေတာ္ အပိုင္း (၁)
၂၃။
ကု႑လေကသီေထရီအပါဒါန္တရားေတာ္ အပိုင္း (၂)
၂၄။ ခုဇၨတရာတရားေတာ္ အပိုင္း (၁)
၂၅။ ခုဇၨတရာတရားေတာ္ အပိုင္း (၂)
၂၆။ ဥတၱရာ၀တၳဳ အပိုင္း (၁)
၂၇။ ဥတၱရာ၀တၳဳ အပိုင္း (၂)
၂၈။ သိၾကားမင္းေရးေသာ ခႏၲီစာတမ္းတရားေတာ္ အပိုင္း (၁)
၂၉။ သိၾကားမင္းေရးေသာ ခႏၲီစာတမ္းတရားေတာ္ အပိုင္း (၂)
၃၀။ အခ်ိန္ႏွင့္အလုပ္တရားေတာ္ အပိုင္း (၁)
၃၁။ အခ်ိန္ႏွင့္အလုပ္တရားေတာ္ အပိုင္း (၂)
၃၂။ သုပၸ၀ါသာတရားေတာ္ အပိုင္း (၁)
၃၃။ သုပၸ၀ါသာတရားေတာ္ အပိုင္း (၂)
၃၄။ သီလႏွင့္ပညာတရားေတာ္
၃၅။ နိဗၺာနဓမၼဂုဏ္ရည္တရားေတာ္
၃၆။ ရတနာသံုးပါးတန္ခိုးတရားေတာ္ အပိုင္း (၁)
၃၇။ ရတနာသံုးပါးတန္ခိုးတရားေတာ္ အပိုင္း (၂)
၃၈။ အတြင္းမီး၊အျပင္မီးတရားေတာ္
၃၉။ က႐ုဏာဘာ၀နာတရားေတာ္
၄၀။ သာသနာေတာ္ၾကီးပြားေၾကာင္းတရား(၇)ပါးတရားေတာ္ အပိုင္း (၁)
၄၁။ သာသနာေတာ္ၾကီးပြားေၾကာင္းတရား(၇)ပါးတရားေတာ္ အပိုင္း (၂)
၄၂။ ေန႔စဥ္သံုးတရားေတာ္
၄၃။ ကံေကာင္းသူမ်ားတရားေတာ္
၄၄။ ဘ၀ေကာင္းေၾကာင္း(၄)ပါးတရားေတာ္
၄၅။ အ႐ႈပ္အရွင္းတရားေတာ္
၄၆။ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ျပန္႔ပြားေရးတရားေတာ္
၄၇။ ဗုဒၶတရားေတာ္ႏွင့္ ကမၻာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးတရားေတာ္ အပိုင္း (၁)
၄၈။ ဗုဒၶတရားေတာ္ႏွင့္ ကမၻာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးတရားေတာ္ အပိုင္း (၂)
၄၉။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ကမၻာ့အေျခအေနႏွင့္ ဗုဒၶတရားေတာ္
၅၀။ ေသာတာပန္ သံဃာ့ရတနာဂုဏ္ရည္တရားေတာ္