မဏိရတနာဆရာေတာ္ၾကီး ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္မ်ား (VCD)
၁။ ၀ႏွစ္လံုးထပ္ၾကက္ေျခခတ္နည္းတရားေတာ္
၂။ သစၥာထိုက္၊ သစၥာဆိုက္သည့္တရားေတာ္
၃။ မူလႏွစ္ျဖာလကၤာရွင္းတမ္းတရားေတာ္
၄။ စုန္ေရႏွင့္ဆန္ေရတရားေတာ္
၅။ မိုးကုတ္၀ိပႆစခန္း၏မူ(၆)ခ်က္တရားေတာ္
၆။ ၀ိဇၨာႏွင့္တဏွာလကၤာရွင္းတမ္းတရားေတာ္
၇။ အ႐ံႈးထဲကအျမတ္တရားေတာ္
၈။ ဒိ႒ိကပ္ပံု၊ ခြာပံုတရားေတာ္
၉။ သာသနာဘယ္လိုျပဳၾကမလဲတရားေတာ္
၁၀။ သံသရာလည္ပံု(မုန္႔လံုးစကၠဴကပ္)တရားေတာ္ အပိုင္း (၁)
၁၁။ သံသရာလည္ပံု(မုန္႔လံုးစကၠဴကပ္)တရားေတာ္ အပိုင္း (၂)
၁၂။ သံသရာစက္၀ိုင္းတရားေတာ္
၁၃။ အမိႈက္ထဲကေရႊတရားေတာ္
၁၄။ သစၥာေလးပါးႏွင့္ ေမာင္ရင္ေျခေထာက္္တရားေတာ္
၁၅။ ပိုင္ရွင္ျဖစ္ပါေစတရားေတာ္
၁၆။ သေျပသီးမွည့္ေကာက္စို႔ကြယ္တရားေတာ္
၁၇။ ေ႔ရြလ်ားေနေသာ နာရီလက္တံမ်ားတရားေတာ္
၁၈။ အာသ၀၀င္႐ိုးခ်ိဳးရန္တရားေတာ္
၁၉။ မိဘေက်းဇူးဆပ္ဖူးျပီလားတရားေတာ္

0 Comments:

Post a Comment