ၿပဳခဲ႔တဲ႔ ကံအေႀကာင္း တရားေတြက ၊

ဒုကၡသစၥာ ဒီခႏၶာ၊ တကယ္မသိတာေႀကာင္႔

သမုဒၵယသစၥာ၊ အႀကိမ္ႀကိမ္ခါ ၿပဳခဲ႔ေပလို႔၊

လည္ႀကရ ဘ၀အဖံုဖံု။

အလိုသံသရာ အဘယ္အစရွာ မရတာေႀကာင္႔၊

အကၽြန္ခႏၶာ ၊ အဘယ္မွ်ေသ ခဲ႔ပါဟု၊

ေရတြက္မရ ၊ ဘ၀အစံုစံု ။

ဤ သံသရာ ၊ ဒီဘ၀မွာေတာ႔

အသင္ႀကံဳတာ၊ သာသနာတြင္းမွာမို႔

ကုန္ေစခ်င္သည္၊ တဏွာအရင္းခံလို႔

ၿမင္ေစခ်င္သည္၊ ပညာစခန္းဆီသို႔

နိဗၺာန္စခန္း ၊အတူၿမန္း ရေအာင္

လွမ္းႀကစို႔ ေလး။။။။။။။။။။။။။။။။။

မင္းေ၀


ဂါရေ၀ါစနိ၀ါေတာစ-ရုိေသထိုက္သူအားရုိေသၿခင္း၊ မိမိကိုယ္အားႏွိမ္႔ခ်ၿခင္းသည္လည္း
မဂၤလာတစ္ပါးၿဖစ္သည္ဟု ၿမတ္စြာဘုရားရွင္ေဟာႀကားခဲ႔ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုးဟာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားၿဖစ္သည္ႏွင္႔အညီ ဘုရားရွင္၏အဆံုးအမကို နာခံသူ မ်ားပီသေအာင္ ေနထိုင္က်င္႔ႀကံႀကသင္႔ေပသည္။ ထိုကဲ႔သို႔ေနထိုင္က်င္႔ႀကံ သူမ်ားသည္ လည္း တစ္နည္းအားၿဖင္႔ သာသနာအက်ဳိး သယ္ပိုးေနၿခင္းပင္ၿဖစ္ပါတယ္္။ ထိုကဲ႔သို႔ က်င္႔ႀကံသူပုဂၢိဳလ္္အား ကိုးကြယ္ ဆညး္ကပ္ၿခင္းသည္လည္း ၿမတ္ေသာကိုးကြယ္ၿခင္း ပင္ၿဖစ္ပါသည္္။ ထို႔ထက္ပို၍ေလာကီကို စြန္႔ကာသာသနာေဘာင္သို႔၀င္၍ ကိေလသာ ကင္းေအာင္ အားထုတ္ေနသည္႔ရဟန္း၊ သံဃာမ်ားကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္္ၿခင္းသည္ ပို၍ၿမင္႔ၿမတ္ေပသည္။ၿမတ္ဘုရား၏သာသနာတြင္ တစ္ စံုတစ္ဦး၏ ၿမင္႔ၿမတ္မူအားသီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာၿဖင္႔သာ တိုင္းတာေပသည္။ ရဟန္းသံဃာမ်ား သည္ သိကၡာပုဒ္ ၂၂၇ ခု အက်ယ္အားၿဖင္႔ ကုေ႗ကိုးေထာင္ရွိ္ေသာ ၀ိနညး္ေတာ္မ်ားအား ေစာင္႔ထိန္းႀက ရေပသည္။ ထိုကဲ႔သို႔ သီလအရာ၊ သမာဓိအရာ၊ ပညာအရာတြင္ေစာင္႔ထိန္း ထားသည္႔ရဟန္း၊ သံဃာမ်ားအား၊ ငါးပါးသီလအား မနည္းလံုေအာင္ထိန္းေနရသည္႔ မိမိတို႔ ပုထုဇဥ္မ်ား အေနၿဖင္႔ စိတ္ၿဖင္႔ပင္မၿပစ္မွားသင္႔ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ သိတတ္စအရြယ္က သံဃာ ေတာ္အရွင္သူၿမတ္မ်ား ႀကြလာလွ်င္အရွင္သူၿမတ္၏ ေၿခအစံုအားဦးတိုက္၍ သပိတ္ယူ၍ ဆြမ္းေလာင္းသည္ မ်ားရွိပါေသးသည္။ ယခုအခါ ထိုအေလ႔မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးၿဖစ္၍ လက္အုပ္ခ်ီ၍ ရွိခိုးရသည္ကိုပင္ ရွက္ေႀကာက္ေနသူမ်ားအား ၀မ္းနည္းဖြယ္ ေတြ႔ၿမင္ခဲ႔ ရပါသည္္။ ရဟန္း၊ သံဃာမ်ားမဆိုထားႏွင္႔ ကိုရင္ငယ္ေလးပင္ၿဖစ္ပါေစ မရုိမေသၿဖင္႔ ဆြမ္း မေလာင္းသင္႔ပါ။ အဘယ့္ေႀကာင္႔ဆိုေသာ္ကိုရင္၏သီလသည္ (၁၁၉)ပါးရွိပါသည္။ ထိုကဲ႔သို႔ သီလဆင္းၿမန္းထားသည္႔ ရဟန္းသံဃာ၊ ကိုရင္မ်ားသည္သာသနာႀကီး အဓြန္႔ရွည္ႀကာ တည္တံ႔ေစေရးႏွင္႔ သံသရာမွလႊတ္ေၿမာက္ေႀကာင္းတရားမ်ားကို ေဟာႀကားၿပသေပးမည္႔ မိမိတို႔၏ ဆရာေကာင္း၊ ဆရာၿမတ္ မ်ားၿဖစ္ေသာေႀကာင္႔ပင္။ သူေတာ္ေကာင္း သူၿမတ္ေလာင္း မ်ားအား လက္အုပ္ခ်ီမိုးရၿခင္းကို မိမိတို႔အေနၿဖင္႔ ၀မ္းေၿမာက္၀မ္းသာၿဖစ္သင္႔လွေပသည္။ ၀မ္းေၿမာက္၀မ္းသာၿဖစ္သည္ႏွင္႔အညီ အက်ဳိးေက်းဇူးလည္းႀကီးမားလွပါသည္။ ထိုအတူ သာ သနာ ၀န္အားထမ္းေဆာင္ေနႀကသည္႔ ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ားနည္းတူ ဆရာေလး (မယ္သီလရွင္) မ်ားသည္လည္း ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ရမည္႔ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားၿဖစ္ပါသည္။ ဆရာေလး(မယ္သီလရွင္) အား လူအမ်ားစုက ရွိမခိုးသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ လည္း ယခင္ကရွိခိုးရ၊ မရွိခိုးရအား ဇေ၀ဇ၀ါၿဖစ္ခဲ႔ဖူး၍ ထိုအေႀကာင္းအား ေမးၿမန္းမွသိခဲ႔ ရပါသည္။ ဆရာေလးမ်ား၏ေစာင္႔ထိန္းရ ေသာသီလ(၉၃)ပါးရွိပါသည္။ အခ်ဳိ႕က ဆရာေလး မ်ားအား မိမိသူငယ္ခ်င္းကဲ႔သို႔ ဆက္ဆံေနႀကသည္ကိုလည္း ေတြ႔ေနရပါသည္။ မိမိကိုယ္ မိမိ အကုသိုလ္ၿဖစ္ေနမွန္းပင္မသိႀကေတာ႔ေပ။ အက်င္႔သီလႏွင္႔ၿပည္႔စံုေသာ ပုဂၢိဳလ္အားရွိခိုးၿခင္း သည္ ၿမတ္ေသာရွိခိုးၿခင္းပင္။ ဆြမ္းေလာင္းလွဴရာ၌ ေလာင္းစရာဆြမ္းမရွိလၽွ်င္ပင္ ကန္ေတာ႔ ဆြမ္းအား အရုိအေသ လက္အုပ္ခ်ီမိုး၍ရွိခိုး သင္႔ေပသည္။ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ မိမိထက္ အသက္ငယ္ေသာသီလရွင္မ်ားကို ရွိခိုးဦးခ်ႏူိင္သည္။ သီလရွင္မ်ားသည္ မိမိထက္ အသက္ ႀကီးေသာလူပုဂၢိဳလ္တို႔အား ရွိခိုးဦးခ်ၿခင္းမၿပဳရပါ။ အေႀကာင္းမွာ သီလရွင္မ်ားသည္ သာသနာ အႏြယ္ဝင္(ဘိကၡဳနီႏြယ္ဝင္)ဘိကၡဳနီအသြင္ကိုေဆာင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားၿဖစ္ပါသည္။ သီလရွိ သည္ၿဖစ္ေစ၊ သီလမရွိသည္ၿဖစ္ေစ၊ အသက္ငယ္သည္ၿဖစ္ေစ၊ ႀကီးသည္ၿဖစ္ေစ၊ ဘိကၡဳနီအ သြင္ကိုေဆာင္ထားၿခင္းသည္ပင္ သာသနာတည္ၿခင္း၏ အေႀကာင္းရင္းၿဖစ္၍ ရွိခိုးဦးခ်ထိုက္ လွပါသည္။လူပုဂၢိဳလ္သည္ အသက္ႀကီးရုံတင္မက အနာဂါမ္ႀကီးၿဖစ္ေစကာမူ ယေန႔ၿပဳသစ္စ ကိုရင္ေလးကိုရွိခိုးထိုက္၏။

ထို႔ေႀကာင္႕ထင္ရွားေသာအသြင္မ်ားကို မဆိုထားႏွင္႔ သာသနာကြယ္ကာနီးတြင္ နားရြက္၊ လည္ပင္း၌ သကၤန္းအစေလးခ်ည္ထားေသာပုဂၢိဳလ္ကိုပင္ ရဟန္းသံဃာအမွတ္လွဴဒါန္း လၽွင္ သံဃိက အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားရႏူိင္ပါ ေသးသည္ဟူ၍ (ပူဇာစ ပူဇေနယ်ာနံ) ပူေဇာ္ထိုက္သူကို ပူေဇာ္ၿခင္းသည္္ေကာင္းၿမတ္ေသာမဂၤလာ တစ္ပါးၿဖစ္ေႀကာင္းေဖာ္ၿပလို္၍ ဤပို႔စ္အားေရးသား
အပ္ပါသည္။

ပိဋကတ္ ( ၃ )ပံု


ဗုဒၶဘုရားရွင္သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုးတရားေဒသနာေတာ္မ်ားကို
စဥ္တစိုက္ေဟာေၿပာခဲ႔၏။ ဘုရားရွင္၏ တရားအားလံုးသည္ ဓမၼကၡႏၶာေပါင္း
( တရားအစံုအေရတြက္အားၿဖင္႔ ) ၈၄၀၀၀ ရွိ၏။ ဤတရားစုအားလံုး ကိုေပါင္းၿပီး
• ပိဋကတ္ သံုးပံု (သို႔မဟုတ္)
• နိကာယ္ငါးရပ္ ဟုေခၚသည္။
ပိဋကတ္ကိုၿခင္းေတာင္းဟုလည္းအနက္အဓိပၸါယ္ထြက္၏။အေနာက္တုိင္းပညာရွင္တုိ႔က
ပိဋ
ကတ္ဟူေသာပုဒ္ကို ဗုဒၶ၏တရားေတာ္မ်ားသိုေလွာင္ရာ ရတနာသိုက္ဟုအဓိပၸါယ္
ေကာက္ယူ
ႀက၏။ အာဂံုအနက္ဟုယူဆေႀကာင္းကို“အိႏၵိယၿပည္ ၌ေရကန္တူးေသာအခါ
အလုပ္သမား
မ်ားသည္ ေၿမမ်ားကိုၿခင္းေတာင္းမ်ားၿဖင္႔ ထည္႔ကာ လက္ဆင္႔ကမ္း၍ အ
ဆင္႔ဆင္႔သယ္ေဆာင္
ႀကသည္။ထုိနည္းတူစြာဗုဒၶ၏တရားေတာ္မ်ားကိုဆရာအဆက္ဆက္မွ တပည္႔အဆက္ဆက္သို႔အစဥ္အတိုင္းပို႔ခ်၍ႏူတ္တက္အာဂံုေဆာင္ယူခဲ႔ေသာေႀကာင္႔ ၿဖစ္သည္”ဟုဥပမာၿဖင္႔တင္ၿပႀကသည္။ၿမတ္စြာဘုရားရားရွင္စကားေတာ္သည္ရသအား
ၿဖင္႔ေရတြက္ေသာအခါတစ္ပါးသာရွိ၏။တစ္ပါးဟူသည္ကိေလသာတို႔မွလႊတ္ေၿမာက္မူ
အရဟတၱဖိုလ္ဟူေသာ၀ိမုတၱိရသၿဖစ္၏။

ဗုဒၶ၏တရားေတာ္ ၿဖစ္ေသာ ပိဋကတ္စာေပမ်ားကို ပိဋကတ္အားၿဖင္႔
(က) ၀ိနည္းပိဋကတ္
( ခ) သုတၱန္ပိဋကတ္
(ဂ) အဘိဓမၼာပိဋကတ္ ဟူ၍ သံုးမ်ဳိးခြဲၿခားထားသည္။
ဤသံုးမ်ဳိးသံုးစားရွိေသာေႀကာင္႔ပိဋကတ္သံုးပံုဟုေခၚပါသည္။ ဖတ္ရႈႏူိင္ရန္အလို႔ငွာေဒါင္းလုပ္လင္႔ခ္တြဲေပးထားပါသည္။

အိုရၿခင္း၊ နာရၿခင္း၊ ေသရၿခင္း၊ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ေကြကြင္းရၿခင္း၊ မခ်စ္မႏွစ္သက္ သူမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ ဆံရၿခင္း၊ အလိုရွိသည္ကိုမရၿခင္းသည္ သံသရာ၏ ဆင္းရဲ ဒုကၡပင္ၿဖစ္သည္။ သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲႏွင့္ အစဥ္ေတြ႔ေအာင္ လုပ္ေပးေသာ အေႀကာင္း သည္တဏွာၿဖစ္သည္။ တဏွာဆိုသည္မွာတပ္မက္ၿခင္းဟု အဓိပၸါယ္ရ၏။ မိမိကိုယ္ ကိုတပ္မက္ ၿခင္း၊ မိမိ ပစၥည္းဥစၥာကို တပ္မက္ၿခင္း၊ မိမိသားမယားအားတပ္မက္ၿခင္း၊ သက္ရွိသက္မဲ့ အားလံုးကို တပ္မက္ၿခင္းသည္ တဏွာၿဖစ္၏။ သံသရာမွ လႊတ္ကင္းၿခင္းဆိုသည္မွာ သတၱ၀ါ တစ္ဦးသည္ ေသၿပီးသည့္ေနာက္ ၃၁ ဘံု ရွိသည့္အနက္ မည္သည့္ဘံု၌ မွၿပန္မၿဖစ္ၿခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ သံသရာမွလႊတ္ကင္းရေအာင္...
( ၁ ) သီလလံုၿခံဳရမည္၊
(၂ ) သမာဓိခိုင္ခံ႕ေအာင္ပြားမ်ားရမည္၊
( ၃ ) ပညာစခန္း(၀ိပႆနာ)သို႔ေရာက္ေအာင္ လွမ္းရပါမည္။
• သီလႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ကြယ္လြန္သည့္အခါ လူဘ၀ႏွင့္နတ္ ဘ၀မွာ ၿပန္ၿဖစ္ႏူိင္ ပါသည္။
• သမာဓိႏွင့္ျပည့္စံုမွသာ ျဗဟၼာဘံုသို႔ ေရာက္ႏူိင္သည္။
• ထို႔အတူ ၀ိပႆနာ တရားအားထုတ္ မွသာလွ်င္ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ႏူိင္ပါမည္။


ပညာအဆင့္ ( ၀ိပႆနာ ) ေရာက္ေအာင္လုပ္ရန္ အဓိကက်ေသာအခ်က္မွာ ရုပ္ နာမ္ ခႏၶာတို႔၏ ၿဖစ္ပ်က္ သေဘာကိုၿမင္ ေအာင္ လုပ္ၿခင္းၿဖစ္၏။ဤ အၿမင္ကိုမရသေရြ႕၊ မက်င့္သ၍ နိဗၺာန္ စခန္းသို႔ ေရာက္ႏူိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ဘုရားရွိ ခိုး၊ဘုရားမွာ ဆုေတာင္းေနရုံ ႏွင့္မရႏူိင္ပါ။ ဆရာသမား မ်ား၏ညႊန္ႀကားခ်က္မ်ားကို တိတိက်က် လိုက္နာၿပီး လံု႔လ၀ီရိယရွိၿခင္းၿဖင့္ ေအာင္ၿမင္မူ ပန္းတိုင္သို႔ အေရာက္လွမ္း ႏူိင္ပါသည္။ ဆရာေကာင္း ႏွင့္ေတြ႔ ၿခင္းသည္ မိမိ၏ အလုပ္ကို ၁၀၀ ရာခိုင္ ႏူန္းၿပီးစီးေအာင္ၿမင္ ႏူိင္ သည္ဟုပင္ ၿမတ္စြာဘုရားရွင္ကအရွင္အာနႏၵာ အားမိန္႔ႀကားခဲ့ဖူးပါသည္။ တရားထိုင္ေသာပုဂၢိဳလ္သည္ တစ္သက္လံုးရပ္နားၿခင္းမရွိ ေသာစိတ္ တၿဖည္းၿဖည္း တည္ၿငိမ္လာသည္ကို ေတြ႕ရပါမည္။စိတ္တည္ၿငိမ္မူရလာသည့္အခါ ေလာဘႏွင့္ ေဒါသတို႔ကင္းစင္၍ ထိုသို႔ကင္းစင္သည္ႏွင့္ အမွ် အၿမင္မွန္ကိုရကာ အရိယာ စခန္းသို႔ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ တက္လွမ္းလာပါမည္။ မိမိတုိ႔၏ စိတ္တြင္ ဒီဘ၀နိဗၺာန္ ေရာက္ကို ေရာက္ရမည္ဟု စိတ္ႏွင့္က်င့္ႀကံပါ။ ( ၇ )ရက္ႏွင့္ မရလွ်င္ ( ၇) လ ၊ ( ၇ ) လႏွင့္မရလွ်င္ ( ၇ ) ႏွစ္ က်င့္ႀကံလွ်င္ ေရာက္ႏူိင္ပါသည္ဟု ဘုရားရွင္ ေဟာႀကားခဲ့ပါသည္။ တစ္ရက္ထဲႏွင့္ လည္းရႏူိင္ပါသည္။ ကိေလသာ ႀကားမခိုဖို႔ အေရးႀကီး ပါသည္။

၀ိပႆနာကိုရႈမွတ္ ပြားမ်ားရင္း ကြယ္လြန္သြားခဲ့ေသာ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕မွ မထက္ထက္ေအာင္သည္ အသက္ အားၿဖင့္ (၁၄ ) ႏွစ္ သာရွိပါေသးသည္။ မေသမွီကပင္ ၀ိပႆနာ တရားအားထုတ္ခဲ့ၿပီး ကြယ္လြန္ခါနီး အခ်ိန္တြင္တရားရႈမွတ္ ရင္းတရားၿဖင့္ ကြယ္လြန္သြားသျဖင့္( စူဠေသာတာ ပန္)အၿဖစ္သို႕တက္လွမ္းသြားခဲ့ေသာမထက္ထက္ေအာင္၏ စ်ာပနမွတ္တမ္း VCD ေလးအား သံေ၀ဂယူ ပြားမ်ား အားထုတ္ႏူိင္ေစရန္အလို႔ငွာ လက္ဆင့္ကမ္းလိုက္ရပါသည္။


အဘိဓမၼာအႏွစ္ခ်ဳပ္တရားေတာ္
အဘိဓမၼာ
သည္ေလာ ကသံုးပါးႏွင္႕ နိဗၺာန္ တို႕၏အေႀကာင္းအရာမ်ားကို တကယ္ အစစ္အမွန္ရွိသည္႕ ပရမတၳတရား ၄-ပါးတို႕ၿဖင္႕ ခြဲၿခမ္းစိတ္ၿဖာ ၍ ေဟာႀကားထားေသာတရားေတာ္ ၿဖစ္ပါသည္။
ဗုဒၶၿမတ္စြာသည္ အဘိဓမၼာေဒသနာေတာ္ကို တာ၀တိ ံသာ နတ္ၿပည္၌ ၀ါတြင္းသံုးလ ၊တစ္နည္းရက္ေပါင္း (၉၀) တိတိ မရပ္မနား ေဟာႀကားခဲ႕ပါသည္။ဤအဘိ ဓမၼာေဒသနာေတာ္ကိုဓမၼေသနာပတိ အေက်ာ္အ၇ွင္သာရိပုတၱရာမေထရ္ေမာ္က အက်ဥ္းခ်ဳံးကာမိမိ၏ တပည္႕ငါးရာတို႕အားလူ႕ၿပည္၌တစ္ၿပဳိင္တည္း ပို႕ခ်ေပးခဲ႕ပါသည္။

လူတို႕အားဆိုးသြမ္းယုတ္ည႔ံဆင္းရဲေစတတ္သည္႕ အကုသိုလိေစတသိတ္မ်ားကို လညး္ေကာင္း၊ လူတို႕၏ဘ၀ကိုၿမင္႕ၿမတ္တင္႕တယ္ခ်မ္းသာေစတတ္သည္႕ ေသာဘဏ ေစတသိတ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ေကာင္းၿမတ္သည္႕လုပ္ငန္းမ်ား၌ေအာင္ပန္းဆင္ေစတတ္ေသာဗလအင္အားႏွင္႕
အဓိပတိတရားမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ၀ဋ္ဆင္းရဲတြင္းမွ လႊတ္ေၿမာက္ေစၿပီး အခ်မ္းသာဆံုးသႏိၱသုခကိုရရွိေစေသာက်င္႕စဥ္
အမွန္တရားကိုလည္းေကာင္း၊ ဗုဒၶအဘိဓမၼာကတိတိ က်က် ညႊန္ၿပထားပါသည္။

အတုမရွိေအာင္ အႏွစ္သာရရွိလွေသာ အတိုင္းမသိေအာင္ အက်ဳိးေက်းဇူးႀကီးမားလွေသာ အဘိဓမၼာအႏွစ္ခ်ဳပ္ကို လူၿဖစ္က်ဳိးနပ္ေအာင္ သာသနာေတာ္ႏွင္႕ ႀကံဳႀကိဳက္ရက်ဳိးနပ္ေအာင္ ဆည္းပူးေလ႕လာႏူိင္ ရန္အလို႕ငွါ ေဒါက္တာ မင္းတင္မြန္ ၏ အဘိဓမၼာအႏွစ္ခ်ဳပ္ တရားေတာ္MP-3 မ်ား အားဆည္း ပူးေလ႕လာႏူိင္ရန္ အလို႕ငွာ လမ္းညႊန္ လိုက္ ရပါသည္။

၁။မကုန္ဆံုးေသာ ေမတၱာတရားေတာ္

၂။ေမေမ ႏွင္ထုတ္ေတးတစ္ပုဒ္တရားေတာ္

၃။ေပ်ာ္ခ်င္သူလူအမ်ားလိုက္ႀကမလားတရားေတာ္

၄။ပုထုစဥ္ ႏွစ္မ်ဳိးခြဲၿခား ခက္တရားေတာ္

၅။ေရေမ်ာကမ္းတင္ဖူးစာရွင္တရားေတာ္

၆။၀ိဘက္ႀကမၼာ မေၿပးသာတရားေတာ္

၇။ေက်ာက္ခဲေလးဘ၀ဆံုးရွာၿပီတရားေတာ္

၈။မုန္းစိတ္ မရည္ရြယ္ တရားေတာ္

၉။ရွင္ဥပဂုတၱတရားေတာ္

၁၀။မိဘဂုဏ္ရည္သားမွာတည္ တရားေတာ္

၁၁။လူလားေခြးလားတရားေတာ္

၁၂။မခ်စ္တာနဲ႔ရန္ညိုးဖြဲ႔ ၊မခ်စ္လို႔မုန္းအသက္ဆံုးတရားေတာ္အပုိင္း(၁)

၁၃။မခ်စ္တာနဲ႔ရန္ညိုးဖြဲ႔ ၊မခ်စ္လို႔မုန္းအသက္ဆံုးတရားေတာ္အပုိင္း(၂)

၁၄။ေက်းဇူးရွိမွေက်းစြတ္ရတရားေတာ္

၁၅။သားသမီးယံုေတာ႔စံုလံုးကန္းတရားေတာ္

၁၆။အၿပိဳင္အဆိုင္ဘယ္သူႏူိင္တရားေတာ္

၁၇။ပရိတ္ႀကီး(၁၁)သုတ္

၁၈။၀ိပလႅာသ(၁၂)ပါးတရားေတာ္

၁၉။လက္နက္ပိုင္ရွင္ ႏုိ႔ထမ္းဘုရင္တရားေတာ္

၂၀။ဘုရားနဲ႔မွေဆြမ်ဳိးေတာ္ခ်င္သူတရားေတာ္

၂၁။တစ္ထပ္ဆြမ္းနဲ႔ အၿမတ္စခန္းတရားေတာ္

၂၂။မာယာၿပိဳင္တရားေတာ္

၂၃။သႏၱတိ အမတ္ႀကီးတရားေတာ္ ***

၂၄။ဘယ္သူၿပိဳင္ၿပိဳင္ မႏုူိင္တဲ႔ အလွဴတရားေတာ္

၂၅။လမ္းႏွစ္သြယ္တရားေတာ္

၂၆။သားေဟာင္းခ်ီးေၿမာက္နတ္ၿပည္ေရာက္တရားေတာ္

၂၇။မုန္းလို႔ မဟုတ္ဘူးတရားေတာ္

၂၈။သူခုိးစံုတြဲ ေသဆံုးပြဲတရားေတာ္

၂၉။ေသခ်ိန္တန္က ေသႀကရတရားေတာ္

၃၀။အႏူပညာရွင္၀င္ခ်င္၀င္တရားေတာ္


ဆရာေတာ္အရွင္ကုမာရ ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္မ်ား (VCD)
၁။ အ႐ံႈးႏွင့္ အျမတ္တရားေတာ္
၂။ အငွားႏွင့္သာ အျမတ္ရွာတရားေတာ္


ဆရာေတာ္အရွင္ေခမာသီရိ ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္ (VCD)
၁။ ေတာက္ေျပာင္ေသာဘ၀ပိုင္ရွင္ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္တရားေတာ္

ဆရာေတာ္အရွင္ေဆကိႏၵ ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္မ်ား (VCD)
၁။ အသုံးက်မွအသုံးခ်တရားေတာ္
၂။ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာေနေတာ႔မယ္တရားေတာ္
၃။ ရွိတာေပး မေ၀းေစနဲ႔တရားေတာ္
၄။ တည္တည္ၾကည္ၾကည္တရားေတာ္
၅။ မကပ္စုန္းစုန္းျမဳပ္ျပန္ၿပီတရားေတာ္
၆။မၿမဳပ္ေပၚလြင္တင္ၿပန္ၿပီတရားေတာ္
၇။ မတင္ျမစ္က်ယ္လူဆယ္ၿပီတရားေတာ္
၈။ မဆယ္လူျမတ္ နတ္ဆယ္ၿပီတရားေတာ္
၉။ နတ္မဆယ္လည္း ၀ဲစုပ္ၿပီတရားေတာ္
၁၀။ ၀ဲမစုပ္ပုပ္ေဆြး ေ၀းရၿပီတရားေတာ္
၁၁။ ထကာရပ္လည္း မကပ္ၿပီတရားေတာ္ (ပထမပိုင္း)
၁၂။ ထကာရပ္လည္း မကပ္ၿပီတရားေတာ္(ဒုတိယပိုင္း)
၁၃။ ထကာရပ္လည္း မကပ္ၿပီ တရားေတာ္(တတိယပိုင္း)
၁၄။ ထကာရပ္လည္း မကပ္ၿပီတရားေတာ္ (စတုတၳပိုင္း)
၁၅။ ေျပာင္းကာလဲက် မထၿပီီတရားေတာ္
၁၆။ တိမ္းကာေစာင္းလည္းမေျပာင္းပါ တရားေတာ္
၁၇။ လြတ္ရာယိမ္းတိမ္းပါသည္ တရားေတာ္
၁၈။ မွားမွားမွန္မွန္တရားေတာ္
၁၉။ တန္းတန္းမတ္မတ္တရားေတာ္
၂၀။ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းတရားေတာ္
၂၁။ ျဗဟၼာလူနတ္ပူေဇာ္အပ္၏တရားေတာ္
၂၂။ ေရတြက္ပိုင္းျခားမဆုံးႏိုင္တရားေတာ္
၂၃။ဘယ္လိုၿပင္လို႕ေနပါမယ္တရားေတာ္္
၂၄။ သူရွိရင္မေၾကာက္ေတာ့ဘူးတရားေတာ္
၂၅။ ေတြ႕၊ ျမင္၊ သိ တရားေတာ္
၂၆။ ကိုယ့္စိတ္ရွိတာသိတာပါတရားေတာ္
၂၇။ ခဲယဥ္းမွန္းသိရင္ႀကိဳးစားေပါ့တရားေတာ္
၂၈။ ကုန္းေနေရေနခ်မ္းသာေစတရားေတာ္
၂၉။ အသိရွိေလခ်မ္းသာေလတရားေတာ္
၃၀။ တရားရွိမရွိသိပါတယ္တရားေတာ္
၃၁။ ဆရာ႔အေမြတရားေတာ္
၃၂။ မပူခင္ေလာင္မွန္းသိတရားေတာ္
၃၃။ ဘ၀စာေမးပြဲေအာင္ျမင္နည္းတရားေတာ္
၃၄။ စိတ္ေနေကာင္းဖို႔တရားေတာ္
၃၅။ အေ၀းမသြားအနားမေနတရားေတာ္ (၁)
၃၆။ အေ၀းမသြားအနားမေနတရားေတာ္ (၂)
၃၇။ ရုပ္နာမ္သိမ္းေအးၿငိမ္း နိဗၺာန္ျပည္တရားေတာ္ (၁)
၃၈။ ရုပ္နာမ္သိမ္းေအးၿငိမ္း နိဗၺာန္ျပည္တရားေတာ္ (၂)
၃၉။ ၿငိမ္ၿငိမ္ ၿငိမ္းၿငိမ္းတရားေတာ္ (၁)
၄၀။ ၿငိမ္ၿငိမ္ ၿငိမ္းၿငိမ္းတရားေတာ္ (၂)
၄၁။ လင္းလင္းမွိန္မွိန္တရားေတာ္ (၁)
၄၂။ လင္းလင္းမွိန္မွိန္တရားေတာ္ (၂)
၄၃။ ျမန္ျမန္ရွင္းရွင္းတရားေတာ္ (၁)
၄၄။ ျမန္ျမန္ရွင္းရွင္းတရားေတာ္ (၂)
၄၅။ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းတရားေတာ္ (၁)
၄၆။ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းတရားေတာ္ (၂)
၄၇။ မရေသးတာရႏိုင္ပါတယ္တရားေတာ္္ (၁)
၄၈။ မရေသးတာရႏိုင္ပါတယ္တရားေတာ္္ (၂)
၄၉။ အလိုလိုက္အႀကိဳက္ပါတရားေတာ္ (၁)
၅၀။ အလိုလိုက္အႀကိဳက္ပါတရားေတာ္ (၂)
၅၁။ ေၾကာက္စရာကိုႀကိဳက္၊ ႀကိဳက္စရာကိုေၾကာက္ေနတတ္တရားေတာ္
၅၂။ လြန္သြားၿပီတရားေတာ္
၅၄။ မသိေသးလို႕ပါတရားေတာ္
၅၅။ လိုတိုးပိုေလွ်ာ့ တရားေတာ္
၅၆။ လွူၿပီးရင္လည္း ယူစမ္းပါဦးတရားေတာ္
၅၇။ လွူလဲလွူ။ ယူလဲယူၾကပါဦးတရားေတာ္
၅၈။ သူပါလို႕ေကာင္းတာပါတရားေတာ္
၅၉။ သိမွျဖစ္မယ္ ျဖစ္မွသိမယ္တရားေတာ္
၆၀။ ခ်ည္ထားမွန္းသိရင္ ျဖည္လိုက္ပါတရားေတာ္
၆၁။ ျပတ္ျပတ္သားသားတရားေတာ္
၆၂။ ပဋိစၥသမုပါဒ္္တရားေတာ္ (၁)
၆၃။ ပဋိစၥသမုပါဒ္တရားေတာ္ (၂)
၆၄။ ပဋိစၥသမုပါဒ္တရားေတာ္ (၃)
၆၅။ ပဋိစၥသမုပါဒ္တရားေတာ္ (၄)
၆၆။ ပဋိစၥသမုပါဒ္တရားေတာ္ (၅)
၆၇။ ပဋိစၥသမုပါဒ္တရားေတာ္ (၆)
၆၈။ ပဋိစၥသမုပါဒ္တရားေတာ္ (၇)
၆၉။ ပဋိစၥသမုပါဒ္တရားေတာ္ (၈)
၇၀။အမွန္ကိုေၿပာႏူိင္ပါေစ
၇၁။ေနာင္ေ၇းေအးရေအာင္တရားေတာ္အပိုင္း(၁)
၇၂။ေနာင္ေ၇းေအးရေအာင္တရားေတာ္အပိုင္း(၂)
၇၃။ေက်ာ႕ကြင္းလြတ္ရေအာင္တရားေတာ္
၇၄။အလကားၿဖစ္ကုန္ပါၿပီတရားေတာ္
၇၅။ပ႒ာန္းတရားေတာ္အပိုင္း(၁)
၇၆။ပ႒ာန္းတရားေတာ္အပိုင္း(၂)
၇၇။လုပ္ႀကည္႕စမ္းပါခ်မ္းသာတယ္တရားေတာ္အပိုင္း(၁)
၇၈။လုပ္ႀကည္႕စမ္းပါခ်မ္းသာတယ္တရားေတာ္အပိုင္း(၂)
၇၉။ႏႊံအတြင္းဇြတ္ဆင္းေနႀကတယ္တရားေတာ္အပိုင္း(၁)
၈၀။ႏႊံအတြင္းဇြတ္ဆင္းေနႀကတယ္တရားေတာ္အပိုင္း(၂)
၈၁။အားရပါးရတရားေတာ္
၈၂။ကုသိုလ္ၿဖစ္ဖို႕မလြယ္ပါေလတရားေတာ္


ဆရာေတာ္အရွင္အာစာရ ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္မ်ား (VCD)
၁။ သဒၵမၼေဇာတိကဓဇ ပူေဇာ္ပြဲ
၂။ ယဥ္ေက်းလိမၼာကေလးတရားေတာ္
၃။ ယုံလိုက္စမ္းပါကေလးရယ္ (၁)
၄။ ယုံလိုက္စမ္းပါကေလးရယ္ (၂)
၅။ လိမၼာစမ္းပါကေလးရယ္
၆။ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ႏွလုံးသားတရားေတာ္ (၁)
၇။ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ႏွလုံးသားတရားေတာ္ (၂)
၈။ အားကိုးပါရေစကေလးရယ္
၉။ မိဘေက်းဇူး ဆပ္ၾကပါစို႔တရားေတာ္ (၁)
၁၀။ မိဘေက်းဇူး ဆပ္ၾကပါစို႔တရားေတာ္ (၂)
၁၁။ အသက္ေပးၿပီး ခ်စ္တဲ့အေမတရားေတာ္
၁၂။ ေနမ၀င္ခင္ ရိကၡာျပင္တရားေတာ္
၁၃။ မိဘေက်းဇူး အေက်ဆပ္နည္းတရားေတာ္
၁၄။ ၀ါကြၽတ္ေလတုိင္း မ်က္ရည္၀ိုင္းတရားေတာ္
၁၅။ အေဖ႔ေနရာတရားေတာ္
၁၆။ ေသရဦးမယ္ သတိထားတရားေတာ္
၁၇။ လူတိုင္း တာ၀န္ကိုယ္စီရွိၾကသည္တရားေတာ္ (၁)
၁၈။ လူတိုင္း တာ၀န္ကိုယ္စီရွိၾကသည္တရားေတာ္ (၂)

ေဒါက္တာ အရွင္ေကာဝိဒ VCD တရားေတာ္မ်ား

ဘယ္သူအဓိကလည္းတရားေတာ္အပိုင္း(၁)
ဘယ္သူအဓိကလည္းတရားေတာ္အပိုင္း(၂)
ဘယ္သူအဓိကလည္းတရားေတာ္အပိုင္း(၃)
ငါလည္းတေန႕တရားေတာ္အပိုင္း(၁)
ငါလည္းတေန႕တရားေတာ္အပိုင္း(၂)
တကယ္ယံုရဲ႕လားတရားေတာ္အပိုင္း(၁)
တကယ္ယံုရဲ႕လားတရားေတာ္အပိုင္း(၂)
မႏုိင္ခ်င္ပါနဲ႕တရားေတာ္
ဘာနဲ႕ပူေဇာ္ႀကမလဲတရားေတာ္အပိုင္း(၁)
ဘာနဲ႕ပူေဇာ္ႀကမလဲတရားေတာ္အပိုင္း(၂)
အရိပ္ပမာတရားေတာ္အပိုင္း(၁)
အရိပ္ပမာတရားေတာ္အပိုင္း(၂)
စိတ္ဆိုတဲ႕စိတ္တရားေတာ္အပိုင္း(၁)
စိတ္ဆိုတဲ႕စိတ္တရားေတာ္အပိုင္း(၂)
အေမႊခံထိုက္သူၿဖစ္ပါေစ တရားေတာ္အပိုင္း(၁) MP-3
အေမႊခံထိုက္သူၿဖစ္ပါေစ တရားေတာ္အပိုင္း(၂) MP-3
အေမႊခံထိုက္သူၿဖစ္ပါေစ တရားေတာ္အပိုင္း(၃) MP-3


ဆရာေတာ္အရွင္ဇ၀န ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္မ်ား (VCD)
၁။ ၿပဳံးေသမဲ့ေသတရားေတာ္
၂။ မိရုိးဖလာဗုဒၶဘာသာႏွင့္ တကယ့္ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္
၃။ သရဏဂုံအစြမ္း အံ့မခန္းတရားေတာ္
၄။ မ်က္ရည္မက်ခင္ သိေစခ်င္တရားေတာ္
၅။ ဖန္ဆင္းရွင္သုံးဦးတရားေတာ္
၆။ ဗုဒၶဘာသာအေျခခံတရားေတာ္ (၁)
၇။ ဗုဒၶဘာသာအေျခခံတရားေတာ္ (၂)
၈။ ဗုဒၶဘာသာအေျခခံတရားေတာ္ (၃)
၉။ ဗုဒၶဘာသာအေျခခံတရားေတာ္ (၄)
၁၀။ ဗုဒၶဘာသာအေျခခံတရားေတာ္ (၅)
၁၁။ အနတၱျမင္လွ်င္ နိဗၺာန္၀င္တရားေတာ္
၁၂။ ေသာတာပန္ဂုုဏ္ရည္တရားေတာ္
၁၃။ မိဘေက်းူဇူး ဆပ္ဖူးၿပီလားတရားေတာ္ အပိုင္း (၁)
၁၄။ မိဘေက်ဇူး ဆပ္ဖူးၿပီလားတရားေတာ္ အပိုင္း (၂)
၁၅။ မဂ္တား၊ ဖိုလ္တား အႏၲရာယ္မ်ား အပိုင္း (၁)
၁၆။ မဂ္တား၊ ဖိုလ္တား အႏၲရာယ္မ်ား အပိုင္း (၂)
၁၇။ ဒါနဘာေၾကာင့္ျပဳရသလဲတရားေတာ္
၁၈။ ေလာကသုံးပါးကို႐ႈပ္ျခင္းတရားေတာ္
၁၉။ ဗုဒၶအလိုက် ဒါနျပဳနည္းတရားေတာ္
၂၀။ အတြင္းရန္သူတရားေတာ္
၂၁။ ေဘးႀကီးေလးပါးတရားေတာ္
၂၂။ ေမာင္ကာလ ေသာတာပန္တည္ပုံတရားေတာ္
၂၃။ မဂ္ဖိုလ္ရျခင္း၊ မရျခင္းႏွင့္ ပညတ္ပရမတ္ခြဲျခင္းတရားေတာ္
၂၄။ အာရုံေျခာက္ပါးတရားေတာ္
၂၅။ ရုပ္ဓါတ္(၈)ပါးတရားေတာ္
၂၆။ ခႏၶာငါးပါးတရားေတာ္
၂၇။ သညာသိႏွင့္ ပညာသိတရားေတာ္
၂၈။ ပါရမီထိုက္သည့္ဒါနတရားေတာ္
၂၉။ ဆရာေကာင္းကို ရွာေဖြျခင္းတရားေတာ္
၃၀။ သုသိမ တရားခိုးခန္းတရားေတာ္


မဏိရတနာဆရာေတာ္ၾကီး ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္မ်ား (VCD)
၁။ ၀ႏွစ္လံုးထပ္ၾကက္ေျခခတ္နည္းတရားေတာ္
၂။ သစၥာထိုက္၊ သစၥာဆိုက္သည့္တရားေတာ္
၃။ မူလႏွစ္ျဖာလကၤာရွင္းတမ္းတရားေတာ္
၄။ စုန္ေရႏွင့္ဆန္ေရတရားေတာ္
၅။ မိုးကုတ္၀ိပႆစခန္း၏မူ(၆)ခ်က္တရားေတာ္
၆။ ၀ိဇၨာႏွင့္တဏွာလကၤာရွင္းတမ္းတရားေတာ္
၇။ အ႐ံႈးထဲကအျမတ္တရားေတာ္
၈။ ဒိ႒ိကပ္ပံု၊ ခြာပံုတရားေတာ္
၉။ သာသနာဘယ္လိုျပဳၾကမလဲတရားေတာ္
၁၀။ သံသရာလည္ပံု(မုန္႔လံုးစကၠဴကပ္)တရားေတာ္ အပိုင္း (၁)
၁၁။ သံသရာလည္ပံု(မုန္႔လံုးစကၠဴကပ္)တရားေတာ္ အပိုင္း (၂)
၁၂။ သံသရာစက္၀ိုင္းတရားေတာ္
၁၃။ အမိႈက္ထဲကေရႊတရားေတာ္
၁၄။ သစၥာေလးပါးႏွင့္ ေမာင္ရင္ေျခေထာက္္တရားေတာ္
၁၅။ ပိုင္ရွင္ျဖစ္ပါေစတရားေတာ္
၁၆။ သေျပသီးမွည့္ေကာက္စို႔ကြယ္တရားေတာ္
၁၇။ ေ႔ရြလ်ားေနေသာ နာရီလက္တံမ်ားတရားေတာ္
၁၈။ အာသ၀၀င္႐ိုးခ်ိဳးရန္တရားေတာ္
၁၉။ မိဘေက်းဇူးဆပ္ဖူးျပီလားတရားေတာ္


သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္မ်ား (VCD)
၁။ သတၱဌာန ခုနစ္ပါတ္ျဖစ္စဥ္ ဗုဒၶ၀င္
၂။ သံေ၀ဇနိယေလးဌာန
၃။ ျမတ္ဘုရားေရႊတိဂံု အပိုင္း (၁)
၄။ ျမတ္ဘုရားေရႊတိဂံု အပိုင္း (၂)
၅။ ေမတၱာတရားေတာ္
၆။ ျမတ္ဗုဒၶသရီရပူဇာ အပိုင္း (၁)
၇။ ျမတ္ဗုဒၶသရီရပူဇာ အပိုင္း (၂)
၈။ ဣႆာႏွင့္မစၧရိယတရား
၉။ အရွင္ဓမၼပါလဆုေတာင္း အပိုင္း (၁)
၁၀။ အရွင္ဓမၼပါလဆုေတာင္း အပိုင္း (၂)
၁၁။ ပညာရွိပါမွ ပြဲျဖစ္သည္တရားေတာ္
၁၂။ ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ ဆြဲေဆာင္ျခင္းတရားေတာ္
၁၃။ ကုမုျဒာေတြ ပြင့္တဲ႔ညတရားေတာ္ အပိုင္း (၁)
၁၄။ ကုမုျဒာေတြ ပြင့္တဲ႔ညတရားေတာ္ အပိုင္း (၂)
၁၅။ သဗၺမဂၤလာတရားေတာ္ အပိုင္း (၁)
၁၆။ သဗၺမဂၤလာတရားေတာ္ အပိုင္း (၂)
၁၇။ ျမတ္ဗုဒၶခ်ီးမြမ္းေသာေကာင္းမႈတရားေတာ္ အပိုင္း (၁)
၁၈။ ျမတ္ဗုဒၶခ်ီးမြမ္းေသာေကာင္းမႈတရားေတာ္ အပိုင္း (၂)
၁၉။ မဟာပရိတၱတရားေတာ္
၂၀။ အဘိဓမၼာႏွင့္၀ိပႆနာတရားေတာ္ အပိုင္း (၁)
၂၁။ အဘိဓမၼာႏွင့္၀ိပႆနာတရားေတာ္ အပိုင္း (၂)
၂၂။ ကု႑လေကသီေထရီအပါဒါန္တရားေတာ္ အပိုင္း (၁)
၂၃။
ကု႑လေကသီေထရီအပါဒါန္တရားေတာ္ အပိုင္း (၂)
၂၄။ ခုဇၨတရာတရားေတာ္ အပိုင္း (၁)
၂၅။ ခုဇၨတရာတရားေတာ္ အပိုင္း (၂)
၂၆။ ဥတၱရာ၀တၳဳ အပိုင္း (၁)
၂၇။ ဥတၱရာ၀တၳဳ အပိုင္း (၂)
၂၈။ သိၾကားမင္းေရးေသာ ခႏၲီစာတမ္းတရားေတာ္ အပိုင္း (၁)
၂၉။ သိၾကားမင္းေရးေသာ ခႏၲီစာတမ္းတရားေတာ္ အပိုင္း (၂)
၃၀။ အခ်ိန္ႏွင့္အလုပ္တရားေတာ္ အပိုင္း (၁)
၃၁။ အခ်ိန္ႏွင့္အလုပ္တရားေတာ္ အပိုင္း (၂)
၃၂။ သုပၸ၀ါသာတရားေတာ္ အပိုင္း (၁)
၃၃။ သုပၸ၀ါသာတရားေတာ္ အပိုင္း (၂)
၃၄။ သီလႏွင့္ပညာတရားေတာ္
၃၅။ နိဗၺာနဓမၼဂုဏ္ရည္တရားေတာ္
၃၆။ ရတနာသံုးပါးတန္ခိုးတရားေတာ္ အပိုင္း (၁)
၃၇။ ရတနာသံုးပါးတန္ခိုးတရားေတာ္ အပိုင္း (၂)
၃၈။ အတြင္းမီး၊အျပင္မီးတရားေတာ္
၃၉။ က႐ုဏာဘာ၀နာတရားေတာ္
၄၀။ သာသနာေတာ္ၾကီးပြားေၾကာင္းတရား(၇)ပါးတရားေတာ္ အပိုင္း (၁)
၄၁။ သာသနာေတာ္ၾကီးပြားေၾကာင္းတရား(၇)ပါးတရားေတာ္ အပိုင္း (၂)
၄၂။ ေန႔စဥ္သံုးတရားေတာ္
၄၃။ ကံေကာင္းသူမ်ားတရားေတာ္
၄၄။ ဘ၀ေကာင္းေၾကာင္း(၄)ပါးတရားေတာ္
၄၅။ အ႐ႈပ္အရွင္းတရားေတာ္
၄၆။ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ျပန္႔ပြားေရးတရားေတာ္
၄၇။ ဗုဒၶတရားေတာ္ႏွင့္ ကမၻာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးတရားေတာ္ အပိုင္း (၁)
၄၈။ ဗုဒၶတရားေတာ္ႏွင့္ ကမၻာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးတရားေတာ္ အပိုင္း (၂)
၄၉။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ကမၻာ့အေျခအေနႏွင့္ ဗုဒၶတရားေတာ္
၅၀။ ေသာတာပန္ သံဃာ့ရတနာဂုဏ္ရည္တရားေတာ္


Download ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ စက္္ဝုိင္း


ဆရာေတာ္ဦးေကာသလႅ ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္မ်ား (VCD)
၁။ ေထရ၀ါဒနိဒါန္းတရားေတာ္
၂။ ေထရ၀ါဒ၏ အႏွစ္သာရတရားေတာ္ (၁)
၃။ ေထရ၀ါဒ၏ အႏွစ္သာရတရားေတာ္ (၂)
၄။ ေထရ၀ါဒႏွင့္ ျမန္မာျပည္ (၁)
၅။ ေထရ၀ါဒႏွင့္ ျမန္မာျပည္ (၂)
၆။ အျမတ္ဆံုးဒါနတရားေတာ္
၇။ အက်ိဳးၾကီးလွ ျမတ္ဒါနတရားေတာ္
၈။ အဘိဓမၼာျဖင့္ ခ်မ္းသာစြာေနနည္းတရားေတာ္ (၁)
၉။ အဘိဓမၼာျဖင့္ ခ်မ္းသာစြာေနနည္းတရားေတာ္ (၂)
၁၀။ မခမ္းနားေပမဲ့ ဆန္းျပားသည့္ေထရီမတရားေတာ္
၁၁။ မာရ္နတ္လည္ပင္းကို ေခြးေသေကာင္ပုပ္ ဘယ္သူဆြဲသလဲတရားေတာ္
၁၂။ မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ အပိုင္း (၁)
၁၃။ မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ အပိုင္း (၂)
၁၄။ မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ အပိုင္း (၃)
၁၅။ မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ အပိုင္း (၄)
၁၆။ ၿငိမ္းေအးေဘာဇဥ္ လွဴဒါန္းေစခ်င္တရားေတာ္
၁၇။ သဒၶါမွသည္ နိဗၺာန္ဆီသို႔တရားေတာ္ အပိုင္း (၁)
၁၈။ သဒၶါမွသည္ နိဗၺာန္ဆီသို႔တရားေတာ္ အပိုင္း (၂)
၁၉။ ၀ိပႆနာသံုးမ်ိဳးတရားေတာ္
၂၀။ ျမတ္ေသာဒါနတရားေတာ္ (၁)
၂၁။ ျမတ္ေသာဒါနတရားေတာ္ (၂)
၂၂။ တရားနာတတ္ရေအာင္တရားေတာ္
၂၃။ သာသနာေတာ္ကို တင္႔တယ္ေစသူမ်ားတရားေတာ္
၂၄။ သံေယာဇဥ္ ၾကိဳး၀ိုင္းမွ စတင္ေက်ာခိုင္းသူတရားေတာ္
၂၅။ ေမတၱာသုတ္နိဒါန္း အပိုင္း (၁)
၂၆။ ေမတၱာသုတ္နိဒါန္း အပိုင္း (၂)
၂၇။ ပုရာေဘဒသုတၱန္ အပိုင္း (၁)
၂၈။ ပုရာေဘဒသုတၱန္ အပိုင္း (၂)
၂၉။ ပုရာေဘဒသုတၱန္ အပိုင္း (၃)
၃၀။ ပုရာေဘဒသုတၱန္ အပိုင္း (၄)
၃၁။ ပုရာေဘဒသုတၱန္ အပိုင္း (၅)
၃၂။ ပုရာေဘဒသုတၱန္ အပိုင္း (၆)
၃၃။ ပုရာေဘဒသုတၱန္ အပိုင္း (၇)