ဆရာေတာ္ဦးေကာသလႅ ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္မ်ား (VCD)
၁။ ေထရ၀ါဒနိဒါန္းတရားေတာ္
၂။ ေထရ၀ါဒ၏ အႏွစ္သာရတရားေတာ္ (၁)
၃။ ေထရ၀ါဒ၏ အႏွစ္သာရတရားေတာ္ (၂)
၄။ ေထရ၀ါဒႏွင့္ ျမန္မာျပည္ (၁)
၅။ ေထရ၀ါဒႏွင့္ ျမန္မာျပည္ (၂)
၆။ အျမတ္ဆံုးဒါနတရားေတာ္
၇။ အက်ိဳးၾကီးလွ ျမတ္ဒါနတရားေတာ္
၈။ အဘိဓမၼာျဖင့္ ခ်မ္းသာစြာေနနည္းတရားေတာ္ (၁)
၉။ အဘိဓမၼာျဖင့္ ခ်မ္းသာစြာေနနည္းတရားေတာ္ (၂)
၁၀။ မခမ္းနားေပမဲ့ ဆန္းျပားသည့္ေထရီမတရားေတာ္
၁၁။ မာရ္နတ္လည္ပင္းကို ေခြးေသေကာင္ပုပ္ ဘယ္သူဆြဲသလဲတရားေတာ္
၁၂။ မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ အပိုင္း (၁)
၁၃။ မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ အပိုင္း (၂)
၁၄။ မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ အပိုင္း (၃)
၁၅။ မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ အပိုင္း (၄)
၁၆။ ၿငိမ္းေအးေဘာဇဥ္ လွဴဒါန္းေစခ်င္တရားေတာ္
၁၇။ သဒၶါမွသည္ နိဗၺာန္ဆီသို႔တရားေတာ္ အပိုင္း (၁)
၁၈။ သဒၶါမွသည္ နိဗၺာန္ဆီသို႔တရားေတာ္ အပိုင္း (၂)
၁၉။ ၀ိပႆနာသံုးမ်ိဳးတရားေတာ္
၂၀။ ျမတ္ေသာဒါနတရားေတာ္ (၁)
၂၁။ ျမတ္ေသာဒါနတရားေတာ္ (၂)
၂၂။ တရားနာတတ္ရေအာင္တရားေတာ္
၂၃။ သာသနာေတာ္ကို တင္႔တယ္ေစသူမ်ားတရားေတာ္
၂၄။ သံေယာဇဥ္ ၾကိဳး၀ိုင္းမွ စတင္ေက်ာခိုင္းသူတရားေတာ္
၂၅။ ေမတၱာသုတ္နိဒါန္း အပိုင္း (၁)
၂၆။ ေမတၱာသုတ္နိဒါန္း အပိုင္း (၂)
၂၇။ ပုရာေဘဒသုတၱန္ အပိုင္း (၁)
၂၈။ ပုရာေဘဒသုတၱန္ အပိုင္း (၂)
၂၉။ ပုရာေဘဒသုတၱန္ အပိုင္း (၃)
၃၀။ ပုရာေဘဒသုတၱန္ အပိုင္း (၄)
၃၁။ ပုရာေဘဒသုတၱန္ အပိုင္း (၅)
၃၂။ ပုရာေဘဒသုတၱန္ အပိုင္း (၆)
၃၃။ ပုရာေဘဒသုတၱန္ အပိုင္း (၇)

0 Comments:

Post a Comment