မိဘေက်းဇူးၾကီးမားပံု


“ အႏွစ္တစ္ရာပတ္လံုးသက္တမ္းမွာ အႏွစ္တစ္ရာ သက္တမ္းကာလပတ္လံုး ညာဘက္ပုခံုးေပၚ အဖကိုတင္ ၊ ဘယ္ဘက္ပုခံုးေပၚ အမိကိုတင္ၿပီး အစစ အရာရာ လုိေလေသးမရွိေအာင္ လုပ္ေကၽြးေသာ္လည္း မိဘေက်းဇူးမေက်ႏိုင္ ”
မိဘေက်းဇူးေက်ေအာင္ဆပ္နည္း


၁ ။ သဒၶါတရားမရွိတဲ့ မိဘကို သဒၶါတရားႏွင့္ျပည့္စံုေအာင္
၂ ။ သီလမရွိတဲ့ မိဘကို သီလႏွင့္ျပည့္စံုေအာင္
၃ ။ မေပးရက္ ၊ မလွဴရက္ႏွေျမာဝန္တိုတဲ့ မိဘကို စြန္႕ၾကဲေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေအာင္
၄ ။ ပညာဥာဏ္မရွိတဲ့ မိဘကို ပညာဥာဏ္နဲ႕ ျပည့္စံုေအာင္ ေကာင္းစြာနာယူေဆာက္တည္ေစမယ္ ။ ေလးေလးနက္နက္သက္ဝင္ယံုၾကည္ေစမယ္။ ခုိင္ခိုင္ခံ့ခံ့ တည္တံ့ျမဲျမံေစမယ္ ဆိုရင္မိဘေက်းဇူး ကိုတံု႕ျပန္ၿပီးသား၊ အေက်ဆပ္ၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္ ။

မာတုေပါသထသုတၱာန္
အေမတရားေတာ္မ်ား
(၁)မိဘေက်းဇူးအေက်ဆပ္နည္း
(၂)အေမ့စကားလုံး
(၃)ဆုိးလုိ႔ဆူတာလား ဆူလုိ႔ဆုိးတာလား

ခႏၶာကိုယ္ႀကီးဟာ ခ်စ္စရာလည္းမဟုတ္ မုန္းစရာလည္းမဟုတ္ အသံုးခ်စရာ၊
အသံုးတတ္ရင္ လြတ္ေၿမာက္မူဆိုတဲ႔ တန္ဘိုးႀကီးမားမူကို ရလိမ္႔မယ္ ။
ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္ အရွင္၀ီရိယ