ဆရာေတာ္အရွင္ကုမာရ ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္မ်ား (VCD)
၁။ အ႐ံႈးႏွင့္ အျမတ္တရားေတာ္
၂။ အငွားႏွင့္သာ အျမတ္ရွာတရားေတာ္


ဆရာေတာ္အရွင္ေခမာသီရိ ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္ (VCD)
၁။ ေတာက္ေျပာင္ေသာဘ၀ပိုင္ရွင္ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္တရားေတာ္

ဆရာေတာ္အရွင္ေဆကိႏၵ ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္မ်ား (VCD)
၁။ အသုံးက်မွအသုံးခ်တရားေတာ္
၂။ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာေနေတာ႔မယ္တရားေတာ္
၃။ ရွိတာေပး မေ၀းေစနဲ႔တရားေတာ္
၄။ တည္တည္ၾကည္ၾကည္တရားေတာ္
၅။ မကပ္စုန္းစုန္းျမဳပ္ျပန္ၿပီတရားေတာ္
၆။မၿမဳပ္ေပၚလြင္တင္ၿပန္ၿပီတရားေတာ္
၇။ မတင္ျမစ္က်ယ္လူဆယ္ၿပီတရားေတာ္
၈။ မဆယ္လူျမတ္ နတ္ဆယ္ၿပီတရားေတာ္
၉။ နတ္မဆယ္လည္း ၀ဲစုပ္ၿပီတရားေတာ္
၁၀။ ၀ဲမစုပ္ပုပ္ေဆြး ေ၀းရၿပီတရားေတာ္
၁၁။ ထကာရပ္လည္း မကပ္ၿပီတရားေတာ္ (ပထမပိုင္း)
၁၂။ ထကာရပ္လည္း မကပ္ၿပီတရားေတာ္(ဒုတိယပိုင္း)
၁၃။ ထကာရပ္လည္း မကပ္ၿပီ တရားေတာ္(တတိယပိုင္း)
၁၄။ ထကာရပ္လည္း မကပ္ၿပီတရားေတာ္ (စတုတၳပိုင္း)
၁၅။ ေျပာင္းကာလဲက် မထၿပီီတရားေတာ္
၁၆။ တိမ္းကာေစာင္းလည္းမေျပာင္းပါ တရားေတာ္
၁၇။ လြတ္ရာယိမ္းတိမ္းပါသည္ တရားေတာ္
၁၈။ မွားမွားမွန္မွန္တရားေတာ္
၁၉။ တန္းတန္းမတ္မတ္တရားေတာ္
၂၀။ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းတရားေတာ္
၂၁။ ျဗဟၼာလူနတ္ပူေဇာ္အပ္၏တရားေတာ္
၂၂။ ေရတြက္ပိုင္းျခားမဆုံးႏိုင္တရားေတာ္
၂၃။ဘယ္လိုၿပင္လို႕ေနပါမယ္တရားေတာ္္
၂၄။ သူရွိရင္မေၾကာက္ေတာ့ဘူးတရားေတာ္
၂၅။ ေတြ႕၊ ျမင္၊ သိ တရားေတာ္
၂၆။ ကိုယ့္စိတ္ရွိတာသိတာပါတရားေတာ္
၂၇။ ခဲယဥ္းမွန္းသိရင္ႀကိဳးစားေပါ့တရားေတာ္
၂၈။ ကုန္းေနေရေနခ်မ္းသာေစတရားေတာ္
၂၉။ အသိရွိေလခ်မ္းသာေလတရားေတာ္
၃၀။ တရားရွိမရွိသိပါတယ္တရားေတာ္
၃၁။ ဆရာ႔အေမြတရားေတာ္
၃၂။ မပူခင္ေလာင္မွန္းသိတရားေတာ္
၃၃။ ဘ၀စာေမးပြဲေအာင္ျမင္နည္းတရားေတာ္
၃၄။ စိတ္ေနေကာင္းဖို႔တရားေတာ္
၃၅။ အေ၀းမသြားအနားမေနတရားေတာ္ (၁)
၃၆။ အေ၀းမသြားအနားမေနတရားေတာ္ (၂)
၃၇။ ရုပ္နာမ္သိမ္းေအးၿငိမ္း နိဗၺာန္ျပည္တရားေတာ္ (၁)
၃၈။ ရုပ္နာမ္သိမ္းေအးၿငိမ္း နိဗၺာန္ျပည္တရားေတာ္ (၂)
၃၉။ ၿငိမ္ၿငိမ္ ၿငိမ္းၿငိမ္းတရားေတာ္ (၁)
၄၀။ ၿငိမ္ၿငိမ္ ၿငိမ္းၿငိမ္းတရားေတာ္ (၂)
၄၁။ လင္းလင္းမွိန္မွိန္တရားေတာ္ (၁)
၄၂။ လင္းလင္းမွိန္မွိန္တရားေတာ္ (၂)
၄၃။ ျမန္ျမန္ရွင္းရွင္းတရားေတာ္ (၁)
၄၄။ ျမန္ျမန္ရွင္းရွင္းတရားေတာ္ (၂)
၄၅။ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းတရားေတာ္ (၁)
၄၆။ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းတရားေတာ္ (၂)
၄၇။ မရေသးတာရႏိုင္ပါတယ္တရားေတာ္္ (၁)
၄၈။ မရေသးတာရႏိုင္ပါတယ္တရားေတာ္္ (၂)
၄၉။ အလိုလိုက္အႀကိဳက္ပါတရားေတာ္ (၁)
၅၀။ အလိုလိုက္အႀကိဳက္ပါတရားေတာ္ (၂)
၅၁။ ေၾကာက္စရာကိုႀကိဳက္၊ ႀကိဳက္စရာကိုေၾကာက္ေနတတ္တရားေတာ္
၅၂။ လြန္သြားၿပီတရားေတာ္
၅၄။ မသိေသးလို႕ပါတရားေတာ္
၅၅။ လိုတိုးပိုေလွ်ာ့ တရားေတာ္
၅၆။ လွူၿပီးရင္လည္း ယူစမ္းပါဦးတရားေတာ္
၅၇။ လွူလဲလွူ။ ယူလဲယူၾကပါဦးတရားေတာ္
၅၈။ သူပါလို႕ေကာင္းတာပါတရားေတာ္
၅၉။ သိမွျဖစ္မယ္ ျဖစ္မွသိမယ္တရားေတာ္
၆၀။ ခ်ည္ထားမွန္းသိရင္ ျဖည္လိုက္ပါတရားေတာ္
၆၁။ ျပတ္ျပတ္သားသားတရားေတာ္
၆၂။ ပဋိစၥသမုပါဒ္္တရားေတာ္ (၁)
၆၃။ ပဋိစၥသမုပါဒ္တရားေတာ္ (၂)
၆၄။ ပဋိစၥသမုပါဒ္တရားေတာ္ (၃)
၆၅။ ပဋိစၥသမုပါဒ္တရားေတာ္ (၄)
၆၆။ ပဋိစၥသမုပါဒ္တရားေတာ္ (၅)
၆၇။ ပဋိစၥသမုပါဒ္တရားေတာ္ (၆)
၆၈။ ပဋိစၥသမုပါဒ္တရားေတာ္ (၇)
၆၉။ ပဋိစၥသမုပါဒ္တရားေတာ္ (၈)
၇၀။အမွန္ကိုေၿပာႏူိင္ပါေစ
၇၁။ေနာင္ေ၇းေအးရေအာင္တရားေတာ္အပိုင္း(၁)
၇၂။ေနာင္ေ၇းေအးရေအာင္တရားေတာ္အပိုင္း(၂)
၇၃။ေက်ာ႕ကြင္းလြတ္ရေအာင္တရားေတာ္
၇၄။အလကားၿဖစ္ကုန္ပါၿပီတရားေတာ္
၇၅။ပ႒ာန္းတရားေတာ္အပိုင္း(၁)
၇၆။ပ႒ာန္းတရားေတာ္အပိုင္း(၂)
၇၇။လုပ္ႀကည္႕စမ္းပါခ်မ္းသာတယ္တရားေတာ္အပိုင္း(၁)
၇၈။လုပ္ႀကည္႕စမ္းပါခ်မ္းသာတယ္တရားေတာ္အပိုင္း(၂)
၇၉။ႏႊံအတြင္းဇြတ္ဆင္းေနႀကတယ္တရားေတာ္အပိုင္း(၁)
၈၀။ႏႊံအတြင္းဇြတ္ဆင္းေနႀကတယ္တရားေတာ္အပိုင္း(၂)
၈၁။အားရပါးရတရားေတာ္
၈၂။ကုသိုလ္ၿဖစ္ဖို႕မလြယ္ပါေလတရားေတာ္


ဆရာေတာ္အရွင္အာစာရ ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္မ်ား (VCD)
၁။ သဒၵမၼေဇာတိကဓဇ ပူေဇာ္ပြဲ
၂။ ယဥ္ေက်းလိမၼာကေလးတရားေတာ္
၃။ ယုံလိုက္စမ္းပါကေလးရယ္ (၁)
၄။ ယုံလိုက္စမ္းပါကေလးရယ္ (၂)
၅။ လိမၼာစမ္းပါကေလးရယ္
၆။ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ႏွလုံးသားတရားေတာ္ (၁)
၇။ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ႏွလုံးသားတရားေတာ္ (၂)
၈။ အားကိုးပါရေစကေလးရယ္
၉။ မိဘေက်းဇူး ဆပ္ၾကပါစို႔တရားေတာ္ (၁)
၁၀။ မိဘေက်းဇူး ဆပ္ၾကပါစို႔တရားေတာ္ (၂)
၁၁။ အသက္ေပးၿပီး ခ်စ္တဲ့အေမတရားေတာ္
၁၂။ ေနမ၀င္ခင္ ရိကၡာျပင္တရားေတာ္
၁၃။ မိဘေက်းဇူး အေက်ဆပ္နည္းတရားေတာ္
၁၄။ ၀ါကြၽတ္ေလတုိင္း မ်က္ရည္၀ိုင္းတရားေတာ္
၁၅။ အေဖ႔ေနရာတရားေတာ္
၁၆။ ေသရဦးမယ္ သတိထားတရားေတာ္
၁၇။ လူတိုင္း တာ၀န္ကိုယ္စီရွိၾကသည္တရားေတာ္ (၁)
၁၈။ လူတိုင္း တာ၀န္ကိုယ္စီရွိၾကသည္တရားေတာ္ (၂)

ေဒါက္တာ အရွင္ေကာဝိဒ VCD တရားေတာ္မ်ား

ဘယ္သူအဓိကလည္းတရားေတာ္အပိုင္း(၁)
ဘယ္သူအဓိကလည္းတရားေတာ္အပိုင္း(၂)
ဘယ္သူအဓိကလည္းတရားေတာ္အပိုင္း(၃)
ငါလည္းတေန႕တရားေတာ္အပိုင္း(၁)
ငါလည္းတေန႕တရားေတာ္အပိုင္း(၂)
တကယ္ယံုရဲ႕လားတရားေတာ္အပိုင္း(၁)
တကယ္ယံုရဲ႕လားတရားေတာ္အပိုင္း(၂)
မႏုိင္ခ်င္ပါနဲ႕တရားေတာ္
ဘာနဲ႕ပူေဇာ္ႀကမလဲတရားေတာ္အပိုင္း(၁)
ဘာနဲ႕ပူေဇာ္ႀကမလဲတရားေတာ္အပိုင္း(၂)
အရိပ္ပမာတရားေတာ္အပိုင္း(၁)
အရိပ္ပမာတရားေတာ္အပိုင္း(၂)
စိတ္ဆိုတဲ႕စိတ္တရားေတာ္အပိုင္း(၁)
စိတ္ဆိုတဲ႕စိတ္တရားေတာ္အပိုင္း(၂)
အေမႊခံထိုက္သူၿဖစ္ပါေစ တရားေတာ္အပိုင္း(၁) MP-3
အေမႊခံထိုက္သူၿဖစ္ပါေစ တရားေတာ္အပိုင္း(၂) MP-3
အေမႊခံထိုက္သူၿဖစ္ပါေစ တရားေတာ္အပိုင္း(၃) MP-3


ဆရာေတာ္အရွင္ဇ၀န ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္မ်ား (VCD)
၁။ ၿပဳံးေသမဲ့ေသတရားေတာ္
၂။ မိရုိးဖလာဗုဒၶဘာသာႏွင့္ တကယ့္ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္
၃။ သရဏဂုံအစြမ္း အံ့မခန္းတရားေတာ္
၄။ မ်က္ရည္မက်ခင္ သိေစခ်င္တရားေတာ္
၅။ ဖန္ဆင္းရွင္သုံးဦးတရားေတာ္
၆။ ဗုဒၶဘာသာအေျခခံတရားေတာ္ (၁)
၇။ ဗုဒၶဘာသာအေျခခံတရားေတာ္ (၂)
၈။ ဗုဒၶဘာသာအေျခခံတရားေတာ္ (၃)
၉။ ဗုဒၶဘာသာအေျခခံတရားေတာ္ (၄)
၁၀။ ဗုဒၶဘာသာအေျခခံတရားေတာ္ (၅)
၁၁။ အနတၱျမင္လွ်င္ နိဗၺာန္၀င္တရားေတာ္
၁၂။ ေသာတာပန္ဂုုဏ္ရည္တရားေတာ္
၁၃။ မိဘေက်းူဇူး ဆပ္ဖူးၿပီလားတရားေတာ္ အပိုင္း (၁)
၁၄။ မိဘေက်ဇူး ဆပ္ဖူးၿပီလားတရားေတာ္ အပိုင္း (၂)
၁၅။ မဂ္တား၊ ဖိုလ္တား အႏၲရာယ္မ်ား အပိုင္း (၁)
၁၆။ မဂ္တား၊ ဖိုလ္တား အႏၲရာယ္မ်ား အပိုင္း (၂)
၁၇။ ဒါနဘာေၾကာင့္ျပဳရသလဲတရားေတာ္
၁၈။ ေလာကသုံးပါးကို႐ႈပ္ျခင္းတရားေတာ္
၁၉။ ဗုဒၶအလိုက် ဒါနျပဳနည္းတရားေတာ္
၂၀။ အတြင္းရန္သူတရားေတာ္
၂၁။ ေဘးႀကီးေလးပါးတရားေတာ္
၂၂။ ေမာင္ကာလ ေသာတာပန္တည္ပုံတရားေတာ္
၂၃။ မဂ္ဖိုလ္ရျခင္း၊ မရျခင္းႏွင့္ ပညတ္ပရမတ္ခြဲျခင္းတရားေတာ္
၂၄။ အာရုံေျခာက္ပါးတရားေတာ္
၂၅။ ရုပ္ဓါတ္(၈)ပါးတရားေတာ္
၂၆။ ခႏၶာငါးပါးတရားေတာ္
၂၇။ သညာသိႏွင့္ ပညာသိတရားေတာ္
၂၈။ ပါရမီထိုက္သည့္ဒါနတရားေတာ္
၂၉။ ဆရာေကာင္းကို ရွာေဖြျခင္းတရားေတာ္
၃၀။ သုသိမ တရားခိုးခန္းတရားေတာ္