ဆရာေတာ္အရွင္ေဆကိႏၵ ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္မ်ား (VCD)
၁။ အသုံးက်မွအသုံးခ်တရားေတာ္
၂။ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာေနေတာ႔မယ္တရားေတာ္
၃။ ရွိတာေပး မေ၀းေစနဲ႔တရားေတာ္
၄။ တည္တည္ၾကည္ၾကည္တရားေတာ္
၅။ မကပ္စုန္းစုန္းျမဳပ္ျပန္ၿပီတရားေတာ္
၆။မၿမဳပ္ေပၚလြင္တင္ၿပန္ၿပီတရားေတာ္
၇။ မတင္ျမစ္က်ယ္လူဆယ္ၿပီတရားေတာ္
၈။ မဆယ္လူျမတ္ နတ္ဆယ္ၿပီတရားေတာ္
၉။ နတ္မဆယ္လည္း ၀ဲစုပ္ၿပီတရားေတာ္
၁၀။ ၀ဲမစုပ္ပုပ္ေဆြး ေ၀းရၿပီတရားေတာ္
၁၁။ ထကာရပ္လည္း မကပ္ၿပီတရားေတာ္ (ပထမပိုင္း)
၁၂။ ထကာရပ္လည္း မကပ္ၿပီတရားေတာ္(ဒုတိယပိုင္း)
၁၃။ ထကာရပ္လည္း မကပ္ၿပီ တရားေတာ္(တတိယပိုင္း)
၁၄။ ထကာရပ္လည္း မကပ္ၿပီတရားေတာ္ (စတုတၳပိုင္း)
၁၅။ ေျပာင္းကာလဲက် မထၿပီီတရားေတာ္
၁၆။ တိမ္းကာေစာင္းလည္းမေျပာင္းပါ တရားေတာ္
၁၇။ လြတ္ရာယိမ္းတိမ္းပါသည္ တရားေတာ္
၁၈။ မွားမွားမွန္မွန္တရားေတာ္
၁၉။ တန္းတန္းမတ္မတ္တရားေတာ္
၂၀။ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းတရားေတာ္
၂၁။ ျဗဟၼာလူနတ္ပူေဇာ္အပ္၏တရားေတာ္
၂၂။ ေရတြက္ပိုင္းျခားမဆုံးႏိုင္တရားေတာ္
၂၃။ဘယ္လိုၿပင္လို႕ေနပါမယ္တရားေတာ္္
၂၄။ သူရွိရင္မေၾကာက္ေတာ့ဘူးတရားေတာ္
၂၅။ ေတြ႕၊ ျမင္၊ သိ တရားေတာ္
၂၆။ ကိုယ့္စိတ္ရွိတာသိတာပါတရားေတာ္
၂၇။ ခဲယဥ္းမွန္းသိရင္ႀကိဳးစားေပါ့တရားေတာ္
၂၈။ ကုန္းေနေရေနခ်မ္းသာေစတရားေတာ္
၂၉။ အသိရွိေလခ်မ္းသာေလတရားေတာ္
၃၀။ တရားရွိမရွိသိပါတယ္တရားေတာ္
၃၁။ ဆရာ႔အေမြတရားေတာ္
၃၂။ မပူခင္ေလာင္မွန္းသိတရားေတာ္
၃၃။ ဘ၀စာေမးပြဲေအာင္ျမင္နည္းတရားေတာ္
၃၄။ စိတ္ေနေကာင္းဖို႔တရားေတာ္
၃၅။ အေ၀းမသြားအနားမေနတရားေတာ္ (၁)
၃၆။ အေ၀းမသြားအနားမေနတရားေတာ္ (၂)
၃၇။ ရုပ္နာမ္သိမ္းေအးၿငိမ္း နိဗၺာန္ျပည္တရားေတာ္ (၁)
၃၈။ ရုပ္နာမ္သိမ္းေအးၿငိမ္း နိဗၺာန္ျပည္တရားေတာ္ (၂)
၃၉။ ၿငိမ္ၿငိမ္ ၿငိမ္းၿငိမ္းတရားေတာ္ (၁)
၄၀။ ၿငိမ္ၿငိမ္ ၿငိမ္းၿငိမ္းတရားေတာ္ (၂)
၄၁။ လင္းလင္းမွိန္မွိန္တရားေတာ္ (၁)
၄၂။ လင္းလင္းမွိန္မွိန္တရားေတာ္ (၂)
၄၃။ ျမန္ျမန္ရွင္းရွင္းတရားေတာ္ (၁)
၄၄။ ျမန္ျမန္ရွင္းရွင္းတရားေတာ္ (၂)
၄၅။ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းတရားေတာ္ (၁)
၄၆။ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းတရားေတာ္ (၂)
၄၇။ မရေသးတာရႏိုင္ပါတယ္တရားေတာ္္ (၁)
၄၈။ မရေသးတာရႏိုင္ပါတယ္တရားေတာ္္ (၂)
၄၉။ အလိုလိုက္အႀကိဳက္ပါတရားေတာ္ (၁)
၅၀။ အလိုလိုက္အႀကိဳက္ပါတရားေတာ္ (၂)
၅၁။ ေၾကာက္စရာကိုႀကိဳက္၊ ႀကိဳက္စရာကိုေၾကာက္ေနတတ္တရားေတာ္
၅၂။ လြန္သြားၿပီတရားေတာ္
၅၄။ မသိေသးလို႕ပါတရားေတာ္
၅၅။ လိုတိုးပိုေလွ်ာ့ တရားေတာ္
၅၆။ လွူၿပီးရင္လည္း ယူစမ္းပါဦးတရားေတာ္
၅၇။ လွူလဲလွူ။ ယူလဲယူၾကပါဦးတရားေတာ္
၅၈။ သူပါလို႕ေကာင္းတာပါတရားေတာ္
၅၉။ သိမွျဖစ္မယ္ ျဖစ္မွသိမယ္တရားေတာ္
၆၀။ ခ်ည္ထားမွန္းသိရင္ ျဖည္လိုက္ပါတရားေတာ္
၆၁။ ျပတ္ျပတ္သားသားတရားေတာ္
၆၂။ ပဋိစၥသမုပါဒ္္တရားေတာ္ (၁)
၆၃။ ပဋိစၥသမုပါဒ္တရားေတာ္ (၂)
၆၄။ ပဋိစၥသမုပါဒ္တရားေတာ္ (၃)
၆၅။ ပဋိစၥသမုပါဒ္တရားေတာ္ (၄)
၆၆။ ပဋိစၥသမုပါဒ္တရားေတာ္ (၅)
၆၇။ ပဋိစၥသမုပါဒ္တရားေတာ္ (၆)
၆၈။ ပဋိစၥသမုပါဒ္တရားေတာ္ (၇)
၆၉။ ပဋိစၥသမုပါဒ္တရားေတာ္ (၈)
၇၀။အမွန္ကိုေၿပာႏူိင္ပါေစ
၇၁။ေနာင္ေ၇းေအးရေအာင္တရားေတာ္အပိုင္း(၁)
၇၂။ေနာင္ေ၇းေအးရေအာင္တရားေတာ္အပိုင္း(၂)
၇၃။ေက်ာ႕ကြင္းလြတ္ရေအာင္တရားေတာ္
၇၄။အလကားၿဖစ္ကုန္ပါၿပီတရားေတာ္
၇၅။ပ႒ာန္းတရားေတာ္အပိုင္း(၁)
၇၆။ပ႒ာန္းတရားေတာ္အပိုင္း(၂)
၇၇။လုပ္ႀကည္႕စမ္းပါခ်မ္းသာတယ္တရားေတာ္အပိုင္း(၁)
၇၈။လုပ္ႀကည္႕စမ္းပါခ်မ္းသာတယ္တရားေတာ္အပိုင္း(၂)
၇၉။ႏႊံအတြင္းဇြတ္ဆင္းေနႀကတယ္တရားေတာ္အပိုင္း(၁)
၈၀။ႏႊံအတြင္းဇြတ္ဆင္းေနႀကတယ္တရားေတာ္အပိုင္း(၂)
၈၁။အားရပါးရတရားေတာ္
၈၂။ကုသိုလ္ၿဖစ္ဖို႕မလြယ္ပါေလတရားေတာ္

0 Comments:

Post a Comment