အဘိဓမၼာအႏွစ္ခ်ဳပ္တရားေတာ္
အဘိဓမၼာ
သည္ေလာ ကသံုးပါးႏွင္႕ နိဗၺာန္ တို႕၏အေႀကာင္းအရာမ်ားကို တကယ္ အစစ္အမွန္ရွိသည္႕ ပရမတၳတရား ၄-ပါးတို႕ၿဖင္႕ ခြဲၿခမ္းစိတ္ၿဖာ ၍ ေဟာႀကားထားေသာတရားေတာ္ ၿဖစ္ပါသည္။
ဗုဒၶၿမတ္စြာသည္ အဘိဓမၼာေဒသနာေတာ္ကို တာ၀တိ ံသာ နတ္ၿပည္၌ ၀ါတြင္းသံုးလ ၊တစ္နည္းရက္ေပါင္း (၉၀) တိတိ မရပ္မနား ေဟာႀကားခဲ႕ပါသည္။ဤအဘိ ဓမၼာေဒသနာေတာ္ကိုဓမၼေသနာပတိ အေက်ာ္အ၇ွင္သာရိပုတၱရာမေထရ္ေမာ္က အက်ဥ္းခ်ဳံးကာမိမိ၏ တပည္႕ငါးရာတို႕အားလူ႕ၿပည္၌တစ္ၿပဳိင္တည္း ပို႕ခ်ေပးခဲ႕ပါသည္။

လူတို႕အားဆိုးသြမ္းယုတ္ည႔ံဆင္းရဲေစတတ္သည္႕ အကုသိုလိေစတသိတ္မ်ားကို လညး္ေကာင္း၊ လူတို႕၏ဘ၀ကိုၿမင္႕ၿမတ္တင္႕တယ္ခ်မ္းသာေစတတ္သည္႕ ေသာဘဏ ေစတသိတ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ေကာင္းၿမတ္သည္႕လုပ္ငန္းမ်ား၌ေအာင္ပန္းဆင္ေစတတ္ေသာဗလအင္အားႏွင္႕
အဓိပတိတရားမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ၀ဋ္ဆင္းရဲတြင္းမွ လႊတ္ေၿမာက္ေစၿပီး အခ်မ္းသာဆံုးသႏိၱသုခကိုရရွိေစေသာက်င္႕စဥ္
အမွန္တရားကိုလည္းေကာင္း၊ ဗုဒၶအဘိဓမၼာကတိတိ က်က် ညႊန္ၿပထားပါသည္။

အတုမရွိေအာင္ အႏွစ္သာရရွိလွေသာ အတိုင္းမသိေအာင္ အက်ဳိးေက်းဇူးႀကီးမားလွေသာ အဘိဓမၼာအႏွစ္ခ်ဳပ္ကို လူၿဖစ္က်ဳိးနပ္ေအာင္ သာသနာေတာ္ႏွင္႕ ႀကံဳႀကိဳက္ရက်ဳိးနပ္ေအာင္ ဆည္းပူးေလ႕လာႏူိင္ ရန္အလို႕ငွါ ေဒါက္တာ မင္းတင္မြန္ ၏ အဘိဓမၼာအႏွစ္ခ်ဳပ္ တရားေတာ္MP-3 မ်ား အားဆည္း ပူးေလ႕လာႏူိင္ရန္ အလို႕ငွာ လမ္းညႊန္ လိုက္ ရပါသည္။

0 Comments:

Post a Comment