ပိဋကတ္ ( ၃ )ပံု


ဗုဒၶဘုရားရွင္သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုးတရားေဒသနာေတာ္မ်ားကို
စဥ္တစိုက္ေဟာေၿပာခဲ႔၏။ ဘုရားရွင္၏ တရားအားလံုးသည္ ဓမၼကၡႏၶာေပါင္း
( တရားအစံုအေရတြက္အားၿဖင္႔ ) ၈၄၀၀၀ ရွိ၏။ ဤတရားစုအားလံုး ကိုေပါင္းၿပီး
• ပိဋကတ္ သံုးပံု (သို႔မဟုတ္)
• နိကာယ္ငါးရပ္ ဟုေခၚသည္။
ပိဋကတ္ကိုၿခင္းေတာင္းဟုလည္းအနက္အဓိပၸါယ္ထြက္၏။အေနာက္တုိင္းပညာရွင္တုိ႔က
ပိဋ
ကတ္ဟူေသာပုဒ္ကို ဗုဒၶ၏တရားေတာ္မ်ားသိုေလွာင္ရာ ရတနာသိုက္ဟုအဓိပၸါယ္
ေကာက္ယူ
ႀက၏။ အာဂံုအနက္ဟုယူဆေႀကာင္းကို“အိႏၵိယၿပည္ ၌ေရကန္တူးေသာအခါ
အလုပ္သမား
မ်ားသည္ ေၿမမ်ားကိုၿခင္းေတာင္းမ်ားၿဖင္႔ ထည္႔ကာ လက္ဆင္႔ကမ္း၍ အ
ဆင္႔ဆင္႔သယ္ေဆာင္
ႀကသည္။ထုိနည္းတူစြာဗုဒၶ၏တရားေတာ္မ်ားကိုဆရာအဆက္ဆက္မွ တပည္႔အဆက္ဆက္သို႔အစဥ္အတိုင္းပို႔ခ်၍ႏူတ္တက္အာဂံုေဆာင္ယူခဲ႔ေသာေႀကာင္႔ ၿဖစ္သည္”ဟုဥပမာၿဖင္႔တင္ၿပႀကသည္။ၿမတ္စြာဘုရားရားရွင္စကားေတာ္သည္ရသအား
ၿဖင္႔ေရတြက္ေသာအခါတစ္ပါးသာရွိ၏။တစ္ပါးဟူသည္ကိေလသာတို႔မွလႊတ္ေၿမာက္မူ
အရဟတၱဖိုလ္ဟူေသာ၀ိမုတၱိရသၿဖစ္၏။

ဗုဒၶ၏တရားေတာ္ ၿဖစ္ေသာ ပိဋကတ္စာေပမ်ားကို ပိဋကတ္အားၿဖင္႔
(က) ၀ိနည္းပိဋကတ္
( ခ) သုတၱန္ပိဋကတ္
(ဂ) အဘိဓမၼာပိဋကတ္ ဟူ၍ သံုးမ်ဳိးခြဲၿခားထားသည္။
ဤသံုးမ်ဳိးသံုးစားရွိေသာေႀကာင္႔ပိဋကတ္သံုးပံုဟုေခၚပါသည္။ ဖတ္ရႈႏူိင္ရန္အလို႔ငွာေဒါင္းလုပ္လင္႔ခ္တြဲေပးထားပါသည္။

1 Comment:

  1. ရနံ႕ခ်ိဳ said...
    Dear ko min wai,

    I cannot download the "ပိဋကတ္ ( ၃ )ပံု" files. If you still have the original files, could you kindly send to my email (htetyie@gmail.com),please?

    Thank you so much.
    htetyie

Post a Comment