စစ္ကိုင္းတိုင္း ၊ဘုတလင္ၿမိ ု႕နယ္၊ ရြာမြန္ရြာသုသာန္ေက်ာင္းတြင္သီတင္းသံုးေသာ
ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးဦးဝိစာရ သက္ေတာ္(၈၄)ႏွစ္ ၏
စ်ာပနအခမ္းအနား ႏွင္႕ ဓါတ္ေတာ္မ်ားမွတ္တမ္း
(၂ .၂ .၂၀၀၈ )တြင္ခႏၶာ ဝန္ခ်သြားပါသည္။

ေဒါင္းလုပ္အပိုင္း (၁)
ေဒါင္းလုပ္အပိုင္း (၂)
ေဒါင္းလုပ္အပိုင္း (၃)
ေဒါင္းလုပ္အပိုင္း (၄)
ေဒါင္းလုပ္အပိုင္း (၅)

0 Comments:

Post a Comment